Chupa Só

Lil-pasta Sacerdote do Kuduro a cara do kuduro no ghetto em Viana, Luanda

 

03.12.2012 | by martalanca | Lil-pasta Sacerdote Kuduro